Thành phố Hà Nội chỉ đạo khẩn trương xác định các công trình có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn chịu lực gồm: nhà chung cư được xây dựng từ trước năm 1994; biệt thự, trụ sở làm việc, công trình công cộng có tuổi thọ trên 60 năm; các công trình khác có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn... trên địa bàn thành phố theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.
ảnh 1
Hà Nội yêu cầu khẩn trương xác định các công trình có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn chịu lực
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1925/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan báo cáo tổng hợp theo nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Công văn nêu rõ, Bộ Xây dựng có văn bản số 312/BXD-GĐ gửi UBND TP về việc báo cáo tổng hợp theo nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.
Theo đó, đến thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng mới nhận được báo cáo từ 35 địa phương, trong đó, có một số địa phương chưa triển khai thực hiện hoặc chưa báo cáo cụ thể về số lượng công trình thuộc đối tượng cần đánh giá.
Để việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổng hợp, thống kê, đánh giá bước 1 và phân loại, xác định các công trình có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn chịu lực gồm: nhà chung cư được xây dựng từ trước năm 1994; biệt thự, trụ sở làm việc, công trình công cộng có tuổi thọ trên 60 năm; các công trình khác có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn.
Trong quá trình kiểm tra, cần sử dụng kết quả kiểm định đã thực hiện trong thời gian 3 năm gần nhất; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trước ngày 30/3/2017. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần kịp thời báo cáo về Bộ Xây dựng để có biện pháp phối hợp, tháo gỡ.
Về việc trên, UBND TP Hà Nội chỉ rõ, việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị theo nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP đã có các Văn bản chỉ đạo số 1706/UBND-XDGT ngày 21/3/2016 và số 158/UBND-ĐT ngày 13/1/2017, giao Sở Xây dựng chủ trì đôn đốc các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND TP.
Do đó, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc, tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 30/3/2017.
Trước đó, đầu năm 2016, Sở Xây dựng Hà Nội đã báo cáo UBND TP đánh giá mức độ nguy hiểm của 42 chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, có 2 tòa nhà nguy hiểm ở cấp độ D - cấp đặc biệt nguy hiểm, bắt buộc phải di dời là tòa nhà G6A Thành Công (nhà xây gạch cao 5 tầng) gồm 3 đơn nguyên, thì đơn nguyên 1 và 2 cấp độ nguy hiểm loại D, đơn nguyên 3 cấp độ C; Tòa nhà A Ngọc Khánh (nhà lắp ghép tấm lớn cao 5 tầng) có 2 đơn nguyên, trong đó cấp độ nguy hiểm của đơn nguyên 1 là loại D, đơn nguyên 2 loại C.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top